Игри

Предложения от Bing

Информация за страница Общи части

   Всяка една жилищна, обществена или административна сграда плаща такса общи части. Макар цената на въпросната услуга да е символична, именно тя е една от най-важните за общото добро състояние на сградата. Не повече от четири или пет лева на месец плащат отделните семейства в кооперациите, но това е при положение, че се смята на човек от фамилията. Следователно, ако се приеме, че средно в едно семейство има от четири до пет човека, сумата възлиза на 20-25 лева на месец. Много рядко в един имот живеят по-малко от двама или трима души, но въпреки това състоянието на сградите не е цветущо. Това се дължи на неадекватната поддръжка в случай на ремонт, а такъв се налага през определен период от време. Независимо дали става дума за стълбището, прозорците или асансьора, те винаги трябва да са в изправност и на разположение на ползващите ги. Срещу това, че плащат такса, хората очакват максимално добри условия.

   Таксата общи части важи и за сградите, в които се помещават предимно офиси. Макар че те не заемат цяла сграда, а само определени етажи от нея, и там има касиер, който един път в месеца обикаля отделните помещения и събира дължимите пари. Впоследствие е негово задължението не само да ни издаде разписка за платената сума, но и да впише в тетрадката си, че даден офис/кабинет е платил таксата си. Това се налага не просто за отчета пред съвета или общината, но и защото нерядко стават грешки. По този начин е възможно някой, който си е платил, отново да бъде сред тези, които дължат входната такса. Ако обаче си пазим надлежно разписките и си ги подреждаме хронологично по месеци, винаги можем да покажем фактурата и съмнението да изчезне. Има обаче и такива хора, които веднага след плащането бързат да изхвърлят разписката в кошчето за боклук. Така има реална опасност при неуредици отново да трябва да плащат, което определено е много неприятно. Ето защо абсолютно всяко едно домакинство, офис или кабинет трябва да пази платените си сметки и да ги представя в случай на нужда пред тези, които го изискват.

    При жилищните кооперации е далеч по-лесно да се събере таксата общи части в сравнение например с офисите. В тях невинаги има някой по всяко време на работния ден и това налага касиерът да минава няколко пъти през едно и също помещение, докато успее да събере таксите. Що се отнася до жилищата, и там е възможно в някои от тях по време на работната седмица да няма хора, защото те се прибират едва вечер. За сметка на това събота и неделя са почивни дни и тогава семействата са си вкъщи. Така касиерът нерядко избира именно някой от въпросните два дни да събира таксите, защото знае, че има най-голям шанс да събере парите от всички апартаменти. Последното, което трябва да направи след това, е да ги отчете пред касата на района. Със събраните пари се покриват разходите в случай на ремонт, например на стъклата на входните прозорци или при смяна на пощенските кутии или на вратите.

eXTReMe Tracker